Undgå bias og få et godt samarbejde med din vikar

Jeg er sikker på at de fleste af os, anskuer os selv som værende fair og inkluderende. Realiteten er dog, at vi faktisk sjældent giver hinanden lige muligheder. Dette kan også gøre sig gældende for vikarer, når de kommer ud på forskellige arbejdspladser.

Vikarbranchen bærer præg af et stigma, som med stor sandsynlighed hænger fast fra tiden før 2013, hvor vi fik Vikarloven. Inden da havde vikarbranchen et dårligt ry, om at have ringe vilkår for deres vikarer. Jeg skal ikke sige, at der ikke længere eksisterer nogle brodne kar, men tør godt sige at det hører sjældenhederne til.

I dag lægger de fleste vikarbureauer sig, ligesom Ethica Cura, op ad overenskomster og ønsker at skabe nogle rigtig gode lønvilkår for vikarerne. Men Ethica Cura vil mere end det! Vi ønsker også at forbedre vikarers vilkår for opkvalificering og faglig udvikling. Derfor bruger vi glædeligt ressourcer på at øge fagligheden hos både vores uddannede og ufaglærte vikarer, således de kan skabe værdi hos de arbejdspladser de kommer ud til. Det håber vi også bevirker til at rykke ved nogle af de bias som eksisterer.

Når vi i dag forsat oplever et stigma af vikarbranchen, tror vi netop at det skyldes ovennævnte bias. Bias der både handler om selve vikarbranchen, men også de mennesker som vælger at arbejde som vikarer og det kan være en udfordring. Vi kan kalde det tanker på afveje. Bias er nemlig systematiske fejl i vores tankemønstre, der skævvrider vores bedømmelse og dermed danner et grundlag for fordomme. Ubevidste bias kan være yderst svære at få øje på, men hvis vi øver os, og det skal vi, så kan vi styrke vores evne til at se andre perspektiver og dermed udfordre de bias, som vi støder på.

Når disse bias eksisterer, kan det være svært at være fair og inkluderende.
På arbejdspladser der benytter sig af vikarer, er det derfor rigtig vigtigt at være bevidste om bias, og have in mente, at vikarerne er der, fordi de ønsker at gøre en forskel. Det er selvsagt et fælles ansvar at skabe et succesfuldt samarbejde.

Ethica Cura kommer her med 3 råd til et succesfuldt samarbejde mellem vikar og arbejdsplads.

  1. Tag imod vikaren, som du ville tage imod en ny kollega. Du behøver selvfølgelig ikke diske op med det store morgenbord, men en god præsentation af kollegaer, arbejdsplads og arbejdsgange er vigtig. Investerer du tiden, kan vikaren bedre skabe værdi. Føler vikaren sig velkommen og anerkendt, så kommer denne også gerne igen.
  2. Vikarer har ikke nødvendigvis en dårligere faglighed end de fastansatte. Tværtimod er vikaren vant til at arbejde på forskellige arbejdspladser og ser mange forskellige arbejdsgange. Vær nysgerrig – måske vikaren kan gøre en forskel for din arbejdsplads ved at se tingene på nye måder.
  3. Inkluder vikaren i fællesskabet, så der ikke opstår en dem og os. I er der alle sammen med det samme formål – at gøre en forskel for de mennesker I arbejder med.