Vikarbureau med etik og omsorg i fokus

Ethica Cura er et vikarbureau specialiseret indenfor det specialpædagogiske felt og sundhedsområderne. Vi vægter faglighed og personlighed meget højt. Det har resulteret i, at vores vikarer både er fagligt dygtige, men også har en personlighed, hvor det at kommunikere og drage omsorg for mennesker er helt naturligt.

Vi er Ethica Cura

Ethica Cura er grundlagt i 2022 ud fra en vision om at skabe et vikarbureau, som gennem nærværende samarbejde og fokus på faglighed vil gøre en forskel og skabe værdi for arbejdspladser og det enkelte menneske. Vi er specialiseret i vikarservice til Det socialpædagogiske felt og Sundhedsområderne.

Ansvar for vores vikarer

Når vi ansætter vikarer i Ethica Cura har vi fokus på det hele menneske. Vi vægter faglighed og professionalisme højt og tager ansvar for, at de vikarer, vi sender ud til vores samarbejdspartnere, besidder de rette faglige og menneskelige kompetencer.

For at sikre dette, tilbyder vi interne kurser og holder temaaftener. Det gør vi af to grunde.

Vi vil gerne sørge for, at vores vikarer har viden, der skaber størst mulig værdi for vores samarbejdspartnere

Vi tror på, at vi som mennesker kan lære nye ting og udvikle os hele livet

“Vi vil skabe vækst med fokus på kvalitet, synlighed og menneskers trivsel”

Ethica Cura er drevet af en vision om at skabe værdi. Værdi for vikarerne der skal have et meningsfyldt job og værdi for samarbejdspartnere, når vi bidrager til at løse kerneopgaven. Men mest af alt værdi til de mennesker, hvis trivsel er afhængig af omsorg og god pleje.

Omsorg

Hos Ethica Cura er omsorg vores kerneydelse og handler om evnen til at forstå den enkeltes behov og handle herudfra. For at kunne skabe værdi for et andet menneske, må vi forstå, hvad den enkelte oplever som værdiskabende. Det gør vi ved at være nærværende og lyttende, således at borgeren føler sig sethørt, mødt og forstået. Vi skal være opmærksomme, så vi opfanger, hvad der bliver kommunikeret – også nonverbalt.

Etik

I arbejdet med mennesker er det vigtigt at udvise respekt. Både overfor vores samarbejdspartnere, hinanden og borgerne vi tager os af.

Vi har høje etiske standarder, hvilket kommer til udtryk i vores service, vores faglighed og den faktor, at vi altid har det enkelte menneske for øje.

Ligeledes har vi stort fokus på vores etiske standarder i vores interne uddannelser.

Samarbejde

Et godt samarbejde er i vores øjne altafgørende.

Præmissen for, at vi gennem vores vikarer kan skabe værdi for dig er, at vi forstår dine behov.

Derfor er forventningsafstemning og feedback meget vigtigt for os.

Vi står til rådighed, når du har brug for det. Du kan læse mere om et samarbejde med Ethica Cura herunder.

Medarbejdere

Vi tror på, at teknologien kan hjælpe os med at optimere nogle processer, men det må ikke være på bekostning af mennesker og den personlige relation.

Vi står klar til at hjælpe

Alle medarbejdere i Ethica Cura står klar til at yde en nærværende service, og sørge for, at vi har dygtige vikarer, som kan tage over, når dine faste medarbejdere er fraværende.

Stort set alle ansatte i Ethica Cura, både medarbejdere og ledelse, har en uddannelse inden for den branche de dækker. Derfor kan vi også garantere et indgående kendskab til løsningen af kerneopgaven på din arbejdsplads

Du kan møde vores medarbejdere her

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller noget, du gerne vil tale om.

Kommer snart

Relations- & Markedskonsulent

Ida Hansen

Relations- & Markedskonsulent

Email: iha@dmo.dk

Telefon: 61 31 15 71

Mikael Nielsen

Relations- & Markedskonsulent

Email: mi@dmo.dk

Telefon: 61 31 82 34

Kristina Arlet

Rekrutterings- og Salgsansvarlig

Email: kar@dmo.dk

Telefon: 61 31 24 00