Hvem er vi?

Ethica Cura er er et vikarbureau, specialiseret indenfor det Specialpædagogiske område og Sundhedsområderne.
Når du benytter dig af tjenester, som Ethica Cura udbyder, behandler vi som en selvfølge dine personoplysninger i henhold til vores privatlivspolitik.
Ethica Cura håndterer med stor respekt de personoplysninger, som af vores kandidater, vikarer, samarbejdspartnere, medarbejdere og andre relationer angives hos os. Personoplysningerne beskyttes i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesforordningen og persondataforordningen. 


Ethica Cura

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU- Databeskyttelsesforordningen. Ethica Cura er dataansvarlig (indenfor rammerne af persondataforordningen) for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Ethica Cura finder, at det er vigtigt, gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede, at medvirke til, at der er tillid til Ethica Curas ydelser og administration.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata, kan du henvende dig til Dataansvarlige Julie Vorborg.

Tåstrup Møllevej 12a
4300 Holbæk

CVR nr.:                                  41044616                  

Telefonnummer:                61 31 16 52

Email:                                       jv@ethicacura.dk

 

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Ethica Cura indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores vikarydelser. Herunder vikarløsninger, rekruttering og udvælgelse, personlig udvikling, lønadministration og personaleledelse.

Til kandidater og medarbejdere

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne:

 • Levere og administrere de tjenester, som du anmoder om, når du lader dig registrere hos Ethica Cura. Det kan være for at finde vikariater, opgaver eller en fast stilling til dig. Ud fra dette, vurderer vi, om du er kvalificeret til, og står til rådighed for vikariater eller faste stillinger, hvor indhentning af referencer, testresultater mm. også kan benyttes.
 • Udføre en screening inden ansættelse.
 • Indgå og opretholde et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse, herunder juridisk sparring med arbejdsgiverorganisationer.
 • Fremme din personlige udvikling, herunder træning, uddannelse og andet relevant.
 • Foretage ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder, herunder behandling af personaleadministration, organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision. 
 • Oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer. 
 • Ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m.
 • Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelses- eller vikaraftale. Herunder, men ikke begrænset til, identificering, arbejdsmarkedslove og bestemmelser, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.
 • Kontakte dig vedrørende nyhedsbreve, events, kurser og kommercielle tilbud, der kunne være interessante for dig. Dette kun hvis du har godkendt at modtage dette.
 • Ringe eller skrive mails til dig, hvis du har udfyldt en af vores formularer på vores website, eller ved personligt møde til events, messer el.
 
Til kundeemner og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne:

 • For at fremme og udvikle en nuværende eller fremtidig forretningsrelation med nuværende eller potentielle samarbejdspartnere.
 • For at administrere og håndtere aftaleforholdet mellem Ethica Cura og samarbejdspartnere.
 • For at gennemføre markedsanalyser, systemtests samt forretnings- og metodeudvikling.
 • For at foretage ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder, herunder behandling af personaleadministration, organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision. 
 • For at oprette kvalitetsmål.

Vi behandler ovenstående oplysninger for at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem samarbejdspartner og Ethica Cura.

 

Hvornår indsamles der personoplysninger?

Ethica Cura indsamler dine oplysninger fra øjeblikket, hvor du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig på vores websted eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester. 

Dine oplysninger bliver indsamlet i det tidsrum, hvor du er registreret hos Ethica Cura med henblik på at gøre brug af vores tjenester, f.eks. oplysninger vedrørende ønsker om vikariater, personlige eller sociale kvaliteter, brancher du gerne vil arbejde indenfor, ønskede arbejdstider osv. Vi indsamler desuden personoplysninger fra andre kilder, f.eks. oplysninger fra de referencer, du har givet os. 

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Ethica Cura behandler kun personoplysninger, hvis det findes nødvendigt i henhold til det formål, oplysningerne er indsamlet. Registrering af personoplysninger foregår kun, hvis det er nødvendigt i henhold til juridiske forpligtelser og altid indenfor gældende lovs rammer.

 

Til kandidater og medarbejdere

I henhold til at drive vores forretning vil der være data, som Ethica Cura finder det obligatorisk at indsamle. Ligeledes vil der være data, som er meget relevant at indsamle for at kunne matche vores tjenester med dine krav og kvalifikationer, eller for at imødekomme vores samarbejdspartneres specifikke anmodninger.
Det er dit ansvar, at de oplysninger, som du selv angiver, er nøjagtige, relevante og opdaterede. Vi registrerer de oplysninger, som du selv angiver via et CV, din ansøgning eller udfyldte formular på vores website. Eksempler på sådanne oplysninger er:

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger.
 • CV, oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og evt. sprogkundskaber.
 • Oplysninger om kurser og uddannelse og/eller tests, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os.
 • Kontaktoplysninger for nærmeste pårørende.
 • Andre oplysninger, som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, f.eks. referencer, noter og certifikater.
 • CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse.
 • Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær.
 • Vi behandler også sommetider data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til den relevante stilling eller opgave.
Til kundeemner og samarbejdspartnere

Ethica Cura kan indsamle følgende personoplysninger for personer, der arbejder for kundeemner eller samarbejdspartnere: 

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger, som vedrører kundeemnet eller samarbejdspartneren
 • Jobtitel/jobrolle
 • CVR-nummer
 • Andre relevante oplysninger om relationen 
Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?
Til kandidater og medarbejdere

Ethica Cura kan videregive dine personoplysninger til kunder og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, en juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, der er angivet i afsnittet “Hvorfor indsamles der personoplysninger”?

Til kundeemner og samarbejdspartnere

Ethica Cura kan videregive personoplysninger fra kundeemner og samarbejdspartnere, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for samarbejdet eller for formålet med jobbet/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til ansøgere eller kandidater, samt i alle andre tilfælde, hvor vi måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse.

 

Sletning af dine personoplysninger?

Ethica Cura opbevarer dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle dine oplysninger. De forskellige oplysninger kan derfor blive opbevaret i forskellige tidsrum.

 

Til kandidater der endnu ikke har arbejdet for Ethica Cura

Vi opbevarer dine joboplysninger, så de er til rådighed to år efter din seneste aktivitet. Det vil sige, at hver gang du opdaterer dit CV, sender en ansøgning el., vil de to år tælle derfra.

 

Til kandidater der arbejder eller har arbejdet for Ethica Cura

Vi opbevarer dine personoplysninger i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten. Visse personoplysninger kan være til rådighed for Ethica Cura i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

 
Til kundeemner og samarbejdspartnere

Ethica Cura opbevarer personoplysninger for relevante personer, der arbejder for kundeemner eller samarbejdspartnere, som vi samarbejder med for at kunne:

 • Give tilbud eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter
 • Anmode om, og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Ethica Cura
 • Opretholde en forretningsforbindelse
 • Indgå aftaler og administrere ordrer.
Hvad er dine rettigheder

I henhold til GDPR har du ret til at anmode om følgende: 

 • Adgang til de af dine personoplysninger, som vi behandler.
 • Ændringer af dine personoplysninger.
 • Sletning af dine personoplysninger. Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Overførsel af dine personoplysninger. 
 • Indvending mod behandling af dine personoplysninger.

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du altid ret til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette dog ikke legitimiteten af en behandling af dine personoplysninger, der er sket med udgangspunkt i dit tidligere samtykke, inden du trak dette tilbage. Ligeledes påvirker det ikke legitimiteten i tilfælde af yderligere behandling af de samme oplysninger på et andet juridisk grundlag, f.eks. en aftale eller en juridisk forpligtelse, som Ethica Cura er underlagt. 

Vikarer med en adgang til app kan få adgang til en stor del af de registrerede personoplysninger. Du kan til enhver tid ændre en række oplysninger, f.eks. ændringer af dit CV eller dine kontooplysninger. Ønsker du at ændre eller slette personoplysninger, som du ikke selv har adgang til, skal du sende en mail om ændringen til info@ethicacura.dk

Du kan trække dit samtykke tilbage under følgende omstændigheder:

 • Ved at kontakte din kontaktperson hos Ethica Cura eller sende en e-mail til info@ethicacura.dk. 

 

Klagevejledning

Ønsker du at klage over Ethica Curas behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.


Sikkerhed

Ethica Cura overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at organisationen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Ethica Curas medarbejdere er underlagt fortrolighedsaftaler og er forpligtet til at overholde Ethica Curas regler vedrørende informations- og IT-sikkerhed, interne politikker vedrørende behandlingen af personoplysninger og andre interne bestemmelser og retningslinjer, der yderligere regulerer behandlingen af personoplysninger.


Ændringer i Ethica Curas Privatlivs- og Databeskyttelsespolitik

Ethica Cura kan til hver en tid vælge at foretage ændringer af, eller tilføjelser til, denne privatlivspolitik. Den nyeste version af Ethica Curas privatlivspolitik kan til enhver tid læses på Ethica Curas websted. Denne version er udarbejdet i februar 2022.